Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015 zostanie opublikowane do 30.06.2016 r.

 

INFORMACJA DODATKOWA:

Fundacja Stacja Głogów została wpisana do KRS 05.05.2015 r.
Aktualną informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej można pobrać ze strony Krajowego Rejestru Sądowego.