Władze

Władze Fundacji Stacja Głogów stanowi trzyosobowy Zarząd.

Prezes Zarządu – Małgorzata SIELEDCZYK

Członek Zarządu – Michał CHOŁODA

Członek Zarządu – Konrad SZPUNAR

 

Nadzór nad działalnością Fundacji Stacja Głogów  sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz starosta powiatu głogowskiego.

 

INFORMACJA DODATKOWA:

Fundacja Stacja Głogów została wpisana do KRS 05.05.2015 r.
Aktualną informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej można pobrać ze strony Krajowego Rejestru Sądowego.