Nowe Technologie Lokalnie

Program Nowe Technologie Lokalnie powstał w odpowiedzi na niewielkie wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez organizacje trzeciego sektora.

Jest adresowany do organizacji non-profit w tym fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności.

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji pozarządowych w zakresie skutecznego użytkowania nowych technologii. Szersze wykorzystanie ICT w codziennej pracy organizacji pozarządowych może znacząco usprawnić ich działanie, zwiększyć efektywność docierania do ludzi i odpowiadania na potrzeby odbiorców.

Na terenie powiatu głogowskiego i okolic usługi wsparcia ICT świadczy dwóch Mobilnych Doradców ICT:

Wsparcie organizacji w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie świadczone jest bezpłatnie.

Więcej informacji o programie Nowe Technologie Lokalnie można uzyskać na stronie www.technologielokalnie.pl

 

Program Nowe Technologie Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.